René Fokkens

Bomen vellen

Komt er te weinig zonlicht uw woning binnen door de zware kruin van uw

boom? Of is er na een zware storm een boom omgewaaid? Laat ons dan

de boom rooien en opruimen. Ook wanneer de boom ongezond is en niet

meer gered kan worden, is rooien een optie. Zonder schade aan uw of

andermans eigendom komt de boom van de grond. U kunt dan weer

maximaal genieten van het zonlicht.

Na het rooien, zorgen wij ervoor dat de boom wordt versnipperd, verzaagd en mogelijk zelfs afgevoerd. Gaat u iets nieuws plaatsen op de plek waar de boom gerooid is? Dan kunnen wij voor u de stobbe uitfrezen, zodat de stronk verwijderd wordt en er iets nieuws kan groeien of bestraat kan worden. Met het vellen van bomen wordt het omzagen van de boom bedoeld. Dit doen wij onder meer op de volgende manieren: Bij voldoende ruimte en bereikbaarheid: de boom onderaan afzagen en om laten vallen. Bij slechte bereikbaarheid: de boom onderaan afzagen en met een kraan verplaatsen. Bij weinig ruimte: de boom van boven naar beneden uitkleden; takken afzagen en vervolgens de stam stuk voor stuk inkorten. Bomen kappen mag niet tijdens het broedseizoen van vogels!! Let op! Tijdens het broedseizoen van vogels van 15 maart t/m 15 juli mag er niet gekapt worden. Dit staat beschreven in de Flora- en Faun wet
ྕ ྕ
Stratenmakers & Hoveniersbedrijf
Boom voor het snoeien Ook het verwijderen van een coniferenhaag is mogelijk Ook tegen een zware storm zijn bomen en coniferen niet bestand Te grote coniferen zijn vaak een irritatie bron voor de buren Boom na snoeien